ติดต่อเรา

 

งานสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2 ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.0-2613-3030-3
โทรสาร 0-22249419

 

งานสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121
โทร.0-2564-4444 ต่อ 1117-8, 1120-1, 1155
โทรสาร 0-25644493

E-Mail : pr.tu@hotmail.com