Page 3 - จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2563
P. 3

ǗǥǏǐǥƮǣǎˠƮǥǏǘDŽˢ


                                 ǩLj˦ˑǣǒǬLjǑˎLjǩǙˡDŽưǥǁƮǥǏǃˤƮǚǥ ǰȱDZǴǵDz
                                 ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนสู่ครอบครัวธรรมศาสตร์และ
                                 นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ กลับสู่รั้วเหลืองแดงของเราอีกครั้ง
                                 ในวันเปิดเทอมค่ะ


                                 นักศึกษาปี 1 หลายคนน่าจะรู้สึกตื่นเต้นที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่
                                 ได้เจอเพื่อนใหม่ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ประชาคมธรรมศาสตร์
                                 ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ เราปรับเปลี่ยนหลาย ๆ อย่าง
                                 ให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ (new normal) แต่เราก็ยังคง
                                 คุณภาพที่เกินมาตรฐานและเปิดกว้างสําหรับทุกคน


                                 โควิด-19 เป็น Disruption ที่นักศึกษาหลายชั้นปี อาจยัง
                                 รู้สึกกังวลกับการจัดการเรียนการสอน เราได้เตรียมพร้อม
                                 เรื่องนี้เป็นอย่างดี มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
                                 แบบผสมผสาน และรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการเรียนรู้
                                 อื่น ๆ ที่ไม่ถูกจํากัดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอีกแล้ว ซึ่งจะเป็น
                                 บทพิสูจน์ว่าเราจะผ่านความท้าทายนี้ไปด้วยกันค่ะ

                                 พ่อแม่ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเดิม
                                 สบายใจได้ค่ะเรื่องความปลอดภัย เราจัดการกับโควิด-19
                                 ในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างดีจนได้รับคําชื่นชม แถมยังมีส่วน
                                 ช่วยสังคมในรูปแบบโรงพยาบาลสนาม เป็นมหาวิทยาลัย
                                 เพื่อประชาชน

                                 เวลา 4-5 ปีในการเรียนเร็วมากนะคะ อยากเห็นนักศึกษา
                                 ทุกคนอิ่มประสบการณ์และมีความสุขกับ platform
                                 แห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านหลังนี้ ขอเป็นกําลังใจ
                                 ให้เพื่อนใหม่และนักศึกษาทุกชั้นปี สําเร็จในการเล่าเรียน
                                 ตามที่ได้ตั้งใจไว้                                           '1 ,6. '6 6'&ĜA ,8 9 +8 =' 6 8
                                               1 8 6' 9
   1   2   3   4   5   6   7   8